Bohdan Sienkiewicz - malarstwo sztalugowe. Studiował w  ASP w Krakowie i PWSP we Wrocławiu.
Dyplom uzyskał w 1983 roku, a od 1987 roku wystawia swoje prace w Polsce i w Niemczech. 

 • Banki na 3-maja

  Banki na 3-maja

 • Dorożka na Paniadze

  Dorożka na Paniadze

 • Kamienica Tekielskiego

  Kamienica Tekielskiego

 • Na rynku

  Na rynku

Script logo   StudioStrona.pl