O MNIE

Bohdan Sienkiewicz  urodził się w 1954 roku.

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz w Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu.
Dyplom uzyskał w 1983 roku na wydziale Projektowania Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego.

Zorganizował kilka wystaw indywidualnych w Rzeszowie:

  • Biuro Wystaw Artystycznych w 1987
  • Klub MPiK w 1988
  • Dom Polonii w 1994
  • Podkarpacka Zachęta w 2015

Organizował również wystawy w Niemczech we Franthenkalu w 1989 roku.

Uprawia malarstwo sztalugowe.

 

Script logo   StudioStrona.pl